REISETID

Reisetid. Måling av gjennomsnittlig kjøretid over gitt strekning ved hjelp av AutoPass brikker eller Bluetooth.

Kategori: