SYSTEMLØSNINGER

Systemløsninger kan selvfølgelig være så mangt. Svært lite er umulig for DI. Systemløsning kan for eksempel være kommunikasjon på tvers av systemer.

  • Nødnett til og fra vanlig telefon. Inkludert i den utmerkede funksjonaliteten som leveres av Nødnett.
  • Mototrbo til og fra Nødnett. Her kan vi levere en løsning for gruppesamtaler basert på en bru fra ATS elektronik.
  • Vanlig telefon til og fra Mototrbo. Her har vi en løsning som lar deg kommunisere fra vanlig mobiltelefon til brukere i lukket Mototrbo nett.