Showing all 3 results

Lisensfritt

Som navnet tilsier, her har vi samlet utstyr og terminaler som kan brukes uten å søke om frekvenser. Det er UHF (PMR446) som kan brukes i henhold til Fribruksforskriften – §40. Utstyret kan være analogt eller digitalt. Digitalt utstyr kan kypteres eller scrambles, slik at avlytting ikke er mulig.

I tillegg til et nokså begrenset antall kanaler, setter fribruksforskriften begrensninger i forhold til utsendt effekt og antennetyper. Kort summert, lisensfritt egner seg for små og enkle «nett» – uten særlig krav til rekkevidde.

Motorola lisensfri

CLP

Motorola lisensfri

VX-241 PMR446

Motorola lisensfri

XT460