POSISJONERING

Hvem oppholder seg hvor i tunnel eller anlegget? Hvor mange og hvilke soner er det behov for? Systemet har ingen begrensning på antall soner.

I programvaren har man full oversikt over alle sonene og hvem som er i hvilken sone. Evakueringslister er lett tilgjengelig på anlegget på PC eller ved utskrift eller via egen webside for det aktuelle anlegget. Med vår web løsning får man direkte oversikt over bevegelsene som gjøres i systemet ved en eventuell evakuering. Dette sikrer at hjelpemannskaper har korrekt informasjon til riktig tid, innsats kan settes inn der det trengs mest.

Ingen produkter ble funnet som passer dine valg.

Kontakt oss for mer info! 926 30 500 eller post@digital-innovation.no