VIDEO

Ved å bruke video har man en unik mulighet til å kontrollere dersom uvedkommende kommer inn i anleggsområdet. Dette kan være nyttig både med tanke på sikring og påse at personell bruker brikkene sine.

Ved bruk av sensor for registrering av passering uten brikke så vil det automatisk tas opp video som kan avspilles ved senere anledning.

Digital Innovation har lang erfaring med videoovervåkning i krevende omgivelser under jord og video i tunnel. Dette går på valg av kamera, best mulig plassering, og optimalt oppsett og konfigurasjon i utfordrende lysforhold.

Ved bruk av video må man påse at man overholder datatilsynet sine regler. Dette hjelper selvsagt Digital Innovation deg med.

Ingen produkter ble funnet som passer dine valg.


Kontakt oss for mer info! 926 30 500 eller post@digital-innovation.no